מקרקעין ונדל"ן

wooden judges gavel on table in a courtroom or enforcement office.

משרדנו מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים רבים בענף הנדל"ן, ומייצג אותם במגוון עסקאות מקרקעין מורכבות ופרויקטים בתחום הנדל"ן, כמו גם בעסקאות מכר פשוטות של דירות ונכסים מניבים.

משרדנו דוגל במעורבות גבוהה בעיצובן המסחרי של העסקאות המטופלות על ידו, ומלווה את לקוחותיו בכל שלבי העסקה, החל משלב תכנון העסקה והפרויקט, דרך שלב ההשבחה והרישוי, המימון ורכישת הקרקע, ועד להשלמת העסקה ורישום הזכויות, והכל תוך שילוב מתמיד של מקצועיות רבה עם מציאת פתרונות מהירים ויצירתיים לעשייה מהירה ויעילה של עסקאות, ולהתגברות על כל מכשול המתגלה או עלול להתגלות משלב המשא ומתן ועד להשלמת הפרויקט.

למשרדנו ניסיון מצטבר והתמחות בבדיקת היבטי המס ותכנונו בעסקאות המקרקעין השונות

למשרדנו ניסיון מצטבר והתמחות בבדיקת היבטי המס ותכנונו בעסקאות המקרקעין השונות

מס שבח מקרקעין, מס רכישה של דירות מגורים, והשגת פטורים ו/או הקלות בגינן.

מס שבח ומס רכישה במכירת נדל"ן עסקי (תעשיה, מסחר).

מיסוי עסקאות מורכבות כגון: קומבינציה, עסקת תמורות, קבוצות רכישה, לרבות מס שבח, מס רכישה ומע"מ.

מיסי שבח ורכישה במכירת נחלות וקרקעות חקלאיות.

טיפול בהפחתת מיסים וחיובים מוניציפאליים, כגון: ארנונה, היטל השבחה, היטלי בנייה ופיתוח לסוגיהם (תיעול, ביוב, מדרכות).

בקשות לפטור ו/או להפחתת שומות דמי הסכמה, דמי היתר, דמי היוון ודמי חכירה, במנהל מקרקעי ישראל.

המשרד מייצג את לקוחותיו בהשגות על שומות כנגד רשויות המס ו/או ועדות התכנון ו/או מנהל מקרקעי ישראל ובעררים כנגד הגופים הנ"ל.

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מתכננים ויועצים, עוסק בייצוג בפני ועדות התכנון, ועדות ערר ועתירות מנהליות וכן מטפל בהיטלי השבחה, ביוב ותיעול, כולל הליכים משפטיים.

למשרדנו ניסיון רב בתחומים אלו, במסגרתם אנו מבצעים:

למשרדנו ניסיון רב בתחומים אלו, במסגרתם אנו מבצעים:

 

• הליכי הפקעת מקרקעין ותביעות פיצוי בגין הפקעה.
• הליכי איחוד וחלוקה (פרצלציה).
• רישומן של זכויות ופעולות, וכן רישום בתים משותפים (מגורים, מסחר, משרדים וחניונים) בלשכת רישום המקרקעין ובמנהל מקרקעי ישראל.

יחודנו הוא בשילוב של הבנה משפטית מעמיקה עם ניסיון וראיה עסקית, וביכולת לראות גם התמונה הרחבה וגם את הפרטים הקטנים, ולהציע פתרונות איכותיים ומעשיים.